Musikkårens styrelse

Scoutmusikkårens styrelse består av:

Ordförande: Nils Bjersten
Sekreterare: Lotta Graveley
Kassör: Anders Fagerström
Musikalisk ledare: Per Truedsson
Ungdomsrepresentant:
Johan Jansson
Ledarmot:
Magnus Johansson
Special guest star:
Jojo Berghall

Hör bara av dig till oss i musikkåren - vi svarar så fort vi kan.

Maila till info@karlshamnsscoutmusikkar.se