Scoutmusikkårens program för året 2022

Repetitionerna är i scoutstugan med start 18:30 på Idrottsvägen 65 om inget annat anges.
(Fetmarkerad text = Annat än vanlig repetition. Mer info kommer efter hand)

Januari

10     Repetition

17     Repetition

24     Repetition

31     Repetition

Februari

7      Repetition

14   Repetition

19    Heldagsrepetition

28    Repetition

Mars

7      Repetition

14    Repetition

20    Heldagsrepetition

28    Repetition

April

4      Repetition

11    Repetition

23    St:Georgsspelning

25    Repetition

30    Valborgsspelning

Maj

9     Repetition

16   Repetition

23   Konsert

30   Konsert

Juni

13   Konsert

Juli

11   Repetition

18   Repetition

21   Festival

22   Festival

23   Festival

30 juli - 6 augusti   Jamboree 2022  Kristianstad

Augusti

22   Repetition

29   Repetition

September

5    Repetition

12  Repetition

17-18   Helgrepetition

26  Repetition

Oktober

1    Kulturnatten

3    Repetition

10   Repetition

17   Repetition

24   Repetition

29   Konsert

November

7   Repetition

14  Repetition

21  Repetition

27  Tomteparad

28  Repetition

December

2-4  Lübeckresa

24   Konsert på Torget