Fanfarer och jubelrop!

Östersjöfestivalen 2016

Musikkåren vill framföra sitt djupaste tack.

Även om vi är en förhållandevis liten musikkår så kostar det pengar att hålla den igång.

Vi vill tacka våra spornsorer som gör det möjligt för oss att spela och sprida glädje både inom och utanför Karlshamn.

Tack till: